آموزش استفاده از گيفت کارت امازون  

نحوه ی خرید از سایت آمازونچگونه از سایت آمازون خرید کنم؟برای خرید از سایت آمازون،مناسب ترین راه استفاده از گیفت کارت آمازون می باشد     بدین منظور ابتدا در سایت آمازون حساب کاربری برای خود ایجاد کنید.                                              فیلم آموزشی ساخت اکانت آمازون   برای استفاده از گیفت کارت آمازون مطابق تصویر زیر عمل کرده و حسابتان را شارژ نمایی

ادامه مطلب  

آموزش استفاده از گيفت کارت امازون  

نحوه ی خرید از سایت آمازونچگونه از سایت آمازون خرید کنم؟برای خرید از سایت آمازون،مناسب ترین راه استفاده از گیفت کارت آمازون می باشد     بدین منظور ابتدا در سایت آمازون حساب کاربری برای خود ایجاد کنید.                                              فیلم آموزشی ساخت اکانت آمازون   برای استفاده از گیفت کارت آمازون مطابق تصویر زیر عمل کرده و حسابتان را شارژ نمایی

ادامه مطلب  

دانلود بازی Carnivores 2 برای PC اثری متفاوت از سازندگان بازی ARK  

این نسخه ادامه دیگر نسخه قبل Carnivores است که این بازی جذاب برای شکاردایناسور و گشت و گذار در دنیای دانیاسورها توسط سازندگان بازی ARK طراحی و برای PC در آن زمان ارزه شده این نسخه هم مثل نسخه قبل از جذابیت بازی کم نمیکند.ویژگی های منحصر به فرد بازی:سبک RPG بودن و دارا بودن بهترین وزن کم و با بهترین کیفیت رنگ و شکل و تصویر،دارای Patch نهایی درست مثل نسخه پیشین خود،دارا بودن قابلیت اول شخص بودن و شکار راحت تر دایناسورها و گشت و گذار در جهان آن ها.لینک مستقی

ادامه مطلب  

دانلود بازی Carnivores 2 برای PC اثری متفاوت از سازندگان بازی ARK  

این نسخه ادامه دیگر نسخه قبل Carnivores است که این بازی جذاب برای شکاردایناسور و گشت و گذار در دنیای دانیاسورها توسط سازندگان بازی ARK طراحی و برای PC در آن زمان ارزه شده این نسخه هم مثل نسخه قبل از جذابیت بازی کم نمیکند.ویژگی های منحصر به فرد بازی:سبک RPG بودن و دارا بودن بهترین وزن کم و با بهترین کیفیت رنگ و شکل و تصویر،دارای Patch نهایی درست مثل نسخه پیشین خود،دارا بودن قابلیت اول شخص بودن و شکار راحت تر دایناسورها و گشت و گذار در جهان آن ها.لینک مستقی

ادامه مطلب  

دانلود بازی Carnivores 2 برای PC اثری متفاوت از سازندگان بازی ARK  

این نسخه ادامه دیگر نسخه قبل Carnivores است که این بازی جذاب برای شکاردایناسور و گشت و گذار در دنیای دانیاسورها توسط سازندگان بازی ARK طراحی و برای PC در آن زمان ارزه شده این نسخه هم مثل نسخه قبل از جذابیت بازی کم نمیکند.ویژگی های منحصر به فرد بازی:سبک RPG بودن و دارا بودن بهترین وزن کم و با بهترین کیفیت رنگ و شکل و تصویر،دارای Patch نهایی درست مثل نسخه پیشین خود،دارا بودن قابلیت اول شخص بودن و شکار راحت تر دایناسورها و گشت و گذار در جهان آن ها.لینک مستقی

ادامه مطلب  

دانلود بازی Carnivores 2 برای PC اثری متفاوت از سازندگان بازی ARK  

این نسخه ادامه دیگر نسخه قبل Carnivores است که این بازی جذاب برای شکاردایناسور و گشت و گذار در دنیای دانیاسورها توسط سازندگان بازی ARK طراحی و برای PC در آن زمان ارزه شده این نسخه هم مثل نسخه قبل از جذابیت بازی کم نمیکند.ویژگی های منحصر به فرد بازی:سبک RPG بودن و دارا بودن بهترین وزن کم و با بهترین کیفیت رنگ و شکل و تصویر،دارای Patch نهایی درست مثل نسخه پیشین خود،دارا بودن قابلیت اول شخص بودن و شکار راحت تر دایناسورها و گشت و گذار در جهان آن ها.لینک مستقی

ادامه مطلب  

دانلود بازی Carnivores 2 برای PC اثری متفاوت از سازندگان بازی ARK  

این نسخه ادامه دیگر نسخه قبل Carnivores است که این بازی جذاب برای شکاردایناسور و گشت و گذار در دنیای دانیاسورها توسط سازندگان بازی ARK طراحی و برای PC در آن زمان ارزه شده این نسخه هم مثل نسخه قبل از جذابیت بازی کم نمیکند.ویژگی های منحصر به فرد بازی:سبک RPG بودن و دارا بودن بهترین وزن کم و با بهترین کیفیت رنگ و شکل و تصویر،دارای Patch نهایی درست مثل نسخه پیشین خود،دارا بودن قابلیت اول شخص بودن و شکار راحت تر دایناسورها و گشت و گذار در جهان آن ها.لینک مستقی

ادامه مطلب  

دانلود بازی Carnivores 2 برای PC اثری متفاوت از سازندگان بازی ARK  

این نسخه ادامه دیگر نسخه قبل Carnivores است که این بازی جذاب برای شکاردایناسور و گشت و گذار در دنیای دانیاسورها توسط سازندگان بازی ARK طراحی و برای PC در آن زمان ارزه شده این نسخه هم مثل نسخه قبل از جذابیت بازی کم نمیکند.ویژگی های منحصر به فرد بازی:سبک RPG بودن و دارا بودن بهترین وزن کم و با بهترین کیفیت رنگ و شکل و تصویر،دارای Patch نهایی درست مثل نسخه پیشین خود،دارا بودن قابلیت اول شخص بودن و شکار راحت تر دایناسورها و گشت و گذار در جهان آن ها.لینک مستقی

ادامه مطلب  

دانلود بازی Carnivores 2 برای PC اثری متفاوت از سازندگان بازی ARK  

این نسخه ادامه دیگر نسخه قبل Carnivores است که این بازی جذاب برای شکاردایناسور و گشت و گذار در دنیای دانیاسورها توسط سازندگان بازی ARK طراحی و برای PC در آن زمان ارزه شده این نسخه هم مثل نسخه قبل از جذابیت بازی کم نمیکند.ویژگی های منحصر به فرد بازی:سبک RPG بودن و دارا بودن بهترین وزن کم و با بهترین کیفیت رنگ و شکل و تصویر،دارای Patch نهایی درست مثل نسخه پیشین خود،دارا بودن قابلیت اول شخص بودن و شکار راحت تر دایناسورها و گشت و گذار در جهان آن ها.لینک مستقی

ادامه مطلب  

دانلود بازی Carnivores 2 برای PC اثری متفاوت از سازندگان بازی ARK  

این نسخه ادامه دیگر نسخه قبل Carnivores است که این بازی جذاب برای شکاردایناسور و گشت و گذار در دنیای دانیاسورها توسط سازندگان بازی ARK طراحی و برای PC در آن زمان ارزه شده این نسخه هم مثل نسخه قبل از جذابیت بازی کم نمیکند.ویژگی های منحصر به فرد بازی:سبک RPG بودن و دارا بودن بهترین وزن کم و با بهترین کیفیت رنگ و شکل و تصویر،دارای Patch نهایی درست مثل نسخه پیشین خود،دارا بودن قابلیت اول شخص بودن و شکار راحت تر دایناسورها و گشت و گذار در جهان آن ها.لینک مستقی

ادامه مطلب  

دانلود بازی Carnivores 2 برای PC اثری متفاوت از سازندگان بازی ARK  

این نسخه ادامه دیگر نسخه قبل Carnivores است که این بازی جذاب برای شکاردایناسور و گشت و گذار در دنیای دانیاسورها توسط سازندگان بازی ARK طراحی و برای PC در آن زمان ارزه شده این نسخه هم مثل نسخه قبل از جذابیت بازی کم نمیکند.ویژگی های منحصر به فرد بازی:سبک RPG بودن و دارا بودن بهترین وزن کم و با بهترین کیفیت رنگ و شکل و تصویر،دارای Patch نهایی درست مثل نسخه پیشین خود،دارا بودن قابلیت اول شخص بودن و شکار راحت تر دایناسورها و گشت و گذار در جهان آن ها.لینک مستقی

ادامه مطلب  

وب برنامه پذیر  

در هنگام نوشتن برنامه به هیچ وجه اسیر الگوریتم و فلوچارت نیستیم. زبان برنامه نویسی در حالت معمول چند الگوریتم ساده در اختیار برنامه نویس قرار می دهد. علاوه بر الگوریتمهای استاندارد امکان خرید کتابخانه های تجاری نیز وجود دارد. اگر در مرز دانش حرکت می کردی و الگوریتمی جهت انجام محاسبات تو وجود نداشت باید به سراغ طراحی الگوریتم بروی. طراحی الگوریتم در حیطه مهندسی نرم افزار نیست و ذیل علوم کامپیوتر مطرح است. علوم کامپیوتر از قبیل علوم پایه است

ادامه مطلب  

وب برنامه پذیر  

در هنگام نوشتن برنامه به هیچ وجه اسیر الگوریتم و فلوچارت نیستیم. زبان برنامه نویسی در حالت معمول چند الگوریتم ساده در اختیار برنامه نویس قرار می دهد. علاوه بر الگوریتمهای استاندارد امکان خرید کتابخانه های تجاری نیز وجود دارد. اگر در مرز دانش حرکت می کردی و الگوریتمی جهت انجام محاسبات تو وجود نداشت باید به سراغ طراحی الگوریتم بروی. طراحی الگوریتم در حیطه مهندسی نرم افزار نیست و ذیل علوم کامپیوتر مطرح است. علوم کامپیوتر از قبیل علوم پایه است

ادامه مطلب  

وب برنامه پذیر  

در هنگام نوشتن برنامه به هیچ وجه اسیر الگوریتم و فلوچارت نیستیم. زبان برنامه نویسی در حالت معمول چند الگوریتم ساده در اختیار برنامه نویس قرار می دهد. علاوه بر الگوریتمهای استاندارد امکان خرید کتابخانه های تجاری نیز وجود دارد. اگر در مرز دانش حرکت می کردی و الگوریتمی جهت انجام محاسبات تو وجود نداشت باید به سراغ طراحی الگوریتم بروی. طراحی الگوریتم در حیطه مهندسی نرم افزار نیست و ذیل علوم کامپیوتر مطرح است. علوم کامپیوتر از قبیل علوم پایه است

ادامه مطلب  

وب برنامه پذیر  

در هنگام نوشتن برنامه به هیچ وجه اسیر الگوریتم و فلوچارت نیستیم. زبان برنامه نویسی در حالت معمول چند الگوریتم ساده در اختیار برنامه نویس قرار می دهد. علاوه بر الگوریتمهای استاندارد امکان خرید کتابخانه های تجاری نیز وجود دارد. اگر در مرز دانش حرکت می کردی و الگوریتمی جهت انجام محاسبات تو وجود نداشت باید به سراغ طراحی الگوریتم بروی. طراحی الگوریتم در حیطه مهندسی نرم افزار نیست و ذیل علوم کامپیوتر مطرح است. علوم کامپیوتر از قبیل علوم پایه است

ادامه مطلب  

وب برنامه پذیر  

در هنگام نوشتن برنامه به هیچ وجه اسیر الگوریتم و فلوچارت نیستیم. زبان برنامه نویسی در حالت معمول چند الگوریتم ساده در اختیار برنامه نویس قرار می دهد. علاوه بر الگوریتمهای استاندارد امکان خرید کتابخانه های تجاری نیز وجود دارد. اگر در مرز دانش حرکت می کردی و الگوریتمی جهت انجام محاسبات تو وجود نداشت باید به سراغ طراحی الگوریتم بروی. طراحی الگوریتم در حیطه مهندسی نرم افزار نیست و ذیل علوم کامپیوتر مطرح است. علوم کامپیوتر از قبیل علوم پایه است

ادامه مطلب  

علم شرک آلود  

علم شرک آلودعلمی که مبتنی بر گزاره های توحیدی (یک گزاره واحد) نباشد (مثلاً، بین حق و باطل، حق از باطل را تفکیک نکند و تنها حق را انتخاب نکند)، علم شرک آلود تلقی می شود.در ثنویت توحیدی، از بین دو گزاره حق و باطل یا خیر و شر، یک گزینه (حق یا خیر) انتخاب می شود و گزینه دیگر (باطل و شر) کنار گذاشته می شود. در علم شرک آلود هر دو گزاره (حق و باطل، خیر و شر، ...) پذیرفته می شود.شرک ثنویتی (دوتایی) بیشتر مربوط به کشورهای شرقی (مانند چین و کره و ...) است. در شرک ت

ادامه مطلب  

انطباق اکوسيستم هوشمند الجي با پلتفورم آمازون الکسا و دستيار گوگ  

 شرکت ال جی به فعالیت مجدانه خود در پشت صحنه  ادامه می دهد تا استراتژی مشارکت در خانه های هوشمند خود را به گونه ای توسعه دهد که تا حد امکان با پلتفرم ها و خدمات هوشمند انطباق داشته باشد. با متعهد بودن به مشارکت باز، پلتفرم باز، و استراتژی اتصال باز خود، ال جی به طور مداوم اکوسیستم هوشمندی را توسعه داده است تا نه تنها لوازم خانگی هوشمند، بلکه ربات هایی که سلام و احوالپرسی می کنند، تمیز می کنند، چمن ها را کوتاه می کنند را شامل شود. آنچه که د

ادامه مطلب  

انطباق اکوسیستم هوشمند ال‌جی با پلتفورم آمازون الکسا و دستیار گوگل  

 
شرکت ال جی به فعالیت مجدانه خود در پشت صحنه  ادامه می دهد تا استراتژی مشارکت در خانه های هوشمند خود را به گونه ای توسعه دهد که تا حد امکان با پلتفرم ها و خدمات هوشمند انطباق داشته باشد. با متعهد بودن به مشارکت باز، پلتفرم باز، و استراتژی اتصال باز خود، ال جی به طور مداوم اکوسیستم هوشمندی را توسعه داده است تا نه تنها لوازم خانگی هوشمند، بلکه ربات هایی که سلام و احوالپرسی می کنند، تمیز می کنند، چمن ها را کوتاه می کنند را شامل شود. آنچه که د

ادامه مطلب  

انطباق اکوسیستم هوشمند ال‌جی با پلتفورم آمازون الکسا و دستیار گوگل  

 
شرکت ال جی به فعالیت مجدانه خود در پشت صحنه  ادامه می دهد تا استراتژی مشارکت در خانه های هوشمند خود را به گونه ای توسعه دهد که تا حد امکان با پلتفرم ها و خدمات هوشمند انطباق داشته باشد. با متعهد بودن به مشارکت باز، پلتفرم باز، و استراتژی اتصال باز خود، ال جی به طور مداوم اکوسیستم هوشمندی را توسعه داده است تا نه تنها لوازم خانگی هوشمند، بلکه ربات هایی که سلام و احوالپرسی می کنند، تمیز می کنند، چمن ها را کوتاه می کنند را شامل شود. آنچه که د

ادامه مطلب  

انطباق اکوسیستم هوشمند ال‌جی با پلتفورم آمازون الکسا و دستیار گوگل  

 
شرکت ال جی به فعالیت مجدانه خود در پشت صحنه  ادامه می دهد تا استراتژی مشارکت در خانه های هوشمند خود را به گونه ای توسعه دهد که تا حد امکان با پلتفرم ها و خدمات هوشمند انطباق داشته باشد. با متعهد بودن به مشارکت باز، پلتفرم باز، و استراتژی اتصال باز خود، ال جی به طور مداوم اکوسیستم هوشمندی را توسعه داده است تا نه تنها لوازم خانگی هوشمند، بلکه ربات هایی که سلام و احوالپرسی می کنند، تمیز می کنند، چمن ها را کوتاه می کنند را شامل شود. آنچه که د

ادامه مطلب  

انطباق اکوسیستم هوشمند ال‌جی با پلتفورم آمازون الکسا و دستیار گوگل  

 
شرکت ال جی به فعالیت مجدانه خود در پشت صحنه  ادامه می دهد تا استراتژی مشارکت در خانه های هوشمند خود را به گونه ای توسعه دهد که تا حد امکان با پلتفرم ها و خدمات هوشمند انطباق داشته باشد. با متعهد بودن به مشارکت باز، پلتفرم باز، و استراتژی اتصال باز خود، ال جی به طور مداوم اکوسیستم هوشمندی را توسعه داده است تا نه تنها لوازم خانگی هوشمند، بلکه ربات هایی که سلام و احوالپرسی می کنند، تمیز می کنند، چمن ها را کوتاه می کنند را شامل شود. آنچه که د

ادامه مطلب  

انطباق اکوسیستم هوشمند ال‌جی با پلتفورم آمازون الکسا و دستیار گوگل  

 
شرکت ال جی به فعالیت مجدانه خود در پشت صحنه  ادامه می دهد تا استراتژی مشارکت در خانه های هوشمند خود را به گونه ای توسعه دهد که تا حد امکان با پلتفرم ها و خدمات هوشمند انطباق داشته باشد. با متعهد بودن به مشارکت باز، پلتفرم باز، و استراتژی اتصال باز خود، ال جی به طور مداوم اکوسیستم هوشمندی را توسعه داده است تا نه تنها لوازم خانگی هوشمند، بلکه ربات هایی که سلام و احوالپرسی می کنند، تمیز می کنند، چمن ها را کوتاه می کنند را شامل شود. آنچه که د

ادامه مطلب  

انطباق اکوسیستم هوشمند ال‌جی با پلتفورم آمازون الکسا و دستیار گوگل  

 
شرکت ال جی به فعالیت مجدانه خود در پشت صحنه  ادامه می دهد تا استراتژی مشارکت در خانه های هوشمند خود را به گونه ای توسعه دهد که تا حد امکان با پلتفرم ها و خدمات هوشمند انطباق داشته باشد. با متعهد بودن به مشارکت باز، پلتفرم باز، و استراتژی اتصال باز خود، ال جی به طور مداوم اکوسیستم هوشمندی را توسعه داده است تا نه تنها لوازم خانگی هوشمند، بلکه ربات هایی که سلام و احوالپرسی می کنند، تمیز می کنند، چمن ها را کوتاه می کنند را شامل شود. آنچه که د

ادامه مطلب  

انطباق اکوسیستم هوشمند ال‌جی با پلتفورم آمازون الکسا و دستیار گوگل  

 
شرکت ال جی به فعالیت مجدانه خود در پشت صحنه  ادامه می دهد تا استراتژی مشارکت در خانه های هوشمند خود را به گونه ای توسعه دهد که تا حد امکان با پلتفرم ها و خدمات هوشمند انطباق داشته باشد. با متعهد بودن به مشارکت باز، پلتفرم باز، و استراتژی اتصال باز خود، ال جی به طور مداوم اکوسیستم هوشمندی را توسعه داده است تا نه تنها لوازم خانگی هوشمند، بلکه ربات هایی که سلام و احوالپرسی می کنند، تمیز می کنند، چمن ها را کوتاه می کنند را شامل شود. آنچه که د

ادامه مطلب  

انطباق اکوسیستم هوشمند ال‌جی با پلتفورم آمازون الکسا و دستیار گوگل  

 
شرکت ال جی به فعالیت مجدانه خود در پشت صحنه  ادامه می دهد تا استراتژی مشارکت در خانه های هوشمند خود را به گونه ای توسعه دهد که تا حد امکان با پلتفرم ها و خدمات هوشمند انطباق داشته باشد. با متعهد بودن به مشارکت باز، پلتفرم باز، و استراتژی اتصال باز خود، ال جی به طور مداوم اکوسیستم هوشمندی را توسعه داده است تا نه تنها لوازم خانگی هوشمند، بلکه ربات هایی که سلام و احوالپرسی می کنند، تمیز می کنند، چمن ها را کوتاه می کنند را شامل شود. آنچه که د

ادامه مطلب  

انطباق اکوسیستم هوشمند ال‌جی با پلتفورم آمازون الکسا و دستیار گوگل  

 
شرکت ال جی به فعالیت مجدانه خود در پشت صحنه  ادامه می دهد تا استراتژی مشارکت در خانه های هوشمند خود را به گونه ای توسعه دهد که تا حد امکان با پلتفرم ها و خدمات هوشمند انطباق داشته باشد. با متعهد بودن به مشارکت باز، پلتفرم باز، و استراتژی اتصال باز خود، ال جی به طور مداوم اکوسیستم هوشمندی را توسعه داده است تا نه تنها لوازم خانگی هوشمند، بلکه ربات هایی که سلام و احوالپرسی می کنند، تمیز می کنند، چمن ها را کوتاه می کنند را شامل شود. آنچه که د

ادامه مطلب  

الکسا و گوگل اسیستنت ممکن است به Xbox One بیایند  

 
به زودی فرمان‌های پر سر و صدا به Xbox One راه خواهند یافت چرا که مایکروسافت ظاهرا قرار است Google Assistant و Amazon Alexa را به جدیدترین کنسولش بیاورد.
 
به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی از رایورز به نقل از اینکوایرر، یک «منبع موثق» به Windows Central گفته است که، با توجه به محدودیت‌های جاری کورتانا بر روی Xbox One و Xbox One X، مایکروسافت قصد پشتیبانی از دستیارهای مجازی فراتر از کورتانای خودش را دارد.  
 
این شاید از آن خبرهایی نباشد که گیمرهای ایکس‌باکس در آستانه همایش

ادامه مطلب  

الکسا و گوگل اسیستنت ممکن است به Xbox One بیایند  

 
به زودی فرمان‌های پر سر و صدا به Xbox One راه خواهند یافت چرا که مایکروسافت ظاهرا قرار است Google Assistant و Amazon Alexa را به جدیدترین کنسولش بیاورد.
 
به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی از رایورز به نقل از اینکوایرر، یک «منبع موثق» به Windows Central گفته است که، با توجه به محدودیت‌های جاری کورتانا بر روی Xbox One و Xbox One X، مایکروسافت قصد پشتیبانی از دستیارهای مجازی فراتر از کورتانای خودش را دارد.  
 
این شاید از آن خبرهایی نباشد که گیمرهای ایکس‌باکس در آستانه همایش

ادامه مطلب  

الکسا و گوگل اسیستنت ممکن است به Xbox One بیایند  

 
به زودی فرمان‌های پر سر و صدا به Xbox One راه خواهند یافت چرا که مایکروسافت ظاهرا قرار است Google Assistant و Amazon Alexa را به جدیدترین کنسولش بیاورد.
 
به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی از رایورز به نقل از اینکوایرر، یک «منبع موثق» به Windows Central گفته است که، با توجه به محدودیت‌های جاری کورتانا بر روی Xbox One و Xbox One X، مایکروسافت قصد پشتیبانی از دستیارهای مجازی فراتر از کورتانای خودش را دارد.  
 
این شاید از آن خبرهایی نباشد که گیمرهای ایکس‌باکس در آستانه همایش

ادامه مطلب  

الکسا و گوگل اسیستنت ممکن است به Xbox One بیایند  

 
به زودی فرمان‌های پر سر و صدا به Xbox One راه خواهند یافت چرا که مایکروسافت ظاهرا قرار است Google Assistant و Amazon Alexa را به جدیدترین کنسولش بیاورد.
 
به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی از رایورز به نقل از اینکوایرر، یک «منبع موثق» به Windows Central گفته است که، با توجه به محدودیت‌های جاری کورتانا بر روی Xbox One و Xbox One X، مایکروسافت قصد پشتیبانی از دستیارهای مجازی فراتر از کورتانای خودش را دارد.  
 
این شاید از آن خبرهایی نباشد که گیمرهای ایکس‌باکس در آستانه همایش

ادامه مطلب  

الکسا و گوگل اسیستنت ممکن است به Xbox One بیایند  

 
به زودی فرمان‌های پر سر و صدا به Xbox One راه خواهند یافت چرا که مایکروسافت ظاهرا قرار است Google Assistant و Amazon Alexa را به جدیدترین کنسولش بیاورد.
 
به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی از رایورز به نقل از اینکوایرر، یک «منبع موثق» به Windows Central گفته است که، با توجه به محدودیت‌های جاری کورتانا بر روی Xbox One و Xbox One X، مایکروسافت قصد پشتیبانی از دستیارهای مجازی فراتر از کورتانای خودش را دارد.  
 
این شاید از آن خبرهایی نباشد که گیمرهای ایکس‌باکس در آستانه همایش

ادامه مطلب  

الکسا و گوگل اسیستنت ممکن است به Xbox One بیایند  

 
به زودی فرمان‌های پر سر و صدا به Xbox One راه خواهند یافت چرا که مایکروسافت ظاهرا قرار است Google Assistant و Amazon Alexa را به جدیدترین کنسولش بیاورد.
 
به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی از رایورز به نقل از اینکوایرر، یک «منبع موثق» به Windows Central گفته است که، با توجه به محدودیت‌های جاری کورتانا بر روی Xbox One و Xbox One X، مایکروسافت قصد پشتیبانی از دستیارهای مجازی فراتر از کورتانای خودش را دارد.  
 
این شاید از آن خبرهایی نباشد که گیمرهای ایکس‌باکس در آستانه همایش

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Triangle 2005 با دوبله فارسی  

فیلم the triangle دوبله فارسی خلاصه فیلم داستان فیلم درباره رئیس پولدار یک شرکت کشتیرانی می باشد که کشتی هایش بعد از رفتن به
مثلث برمودا ناپدید میشوند و بدلیل اینکه متضرر شده است، دنبال کسانی
میگردد که بتوانند دلیل گم شدن کشتی ها را پیدا کنند و...برای دانلود فیلم   به ادامه مطلب مراجعه کنید[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Triangle 2005 با دوبله فارسی  

فیلم the triangle دوبله فارسی خلاصه فیلم داستان فیلم درباره رئیس پولدار یک شرکت کشتیرانی می باشد که کشتی هایش بعد از رفتن به
مثلث برمودا ناپدید میشوند و بدلیل اینکه متضرر شده است، دنبال کسانی
میگردد که بتوانند دلیل گم شدن کشتی ها را پیدا کنند و...برای دانلود فیلم   به ادامه مطلب مراجعه کنید[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Triangle 2005 با دوبله فارسی  

فیلم the triangle دوبله فارسی خلاصه فیلم داستان فیلم درباره رئیس پولدار یک شرکت کشتیرانی می باشد که کشتی هایش بعد از رفتن به
مثلث برمودا ناپدید میشوند و بدلیل اینکه متضرر شده است، دنبال کسانی
میگردد که بتوانند دلیل گم شدن کشتی ها را پیدا کنند و...برای دانلود فیلم   به ادامه مطلب مراجعه کنید[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Triangle 2005 با دوبله فارسی  

فیلم the triangle دوبله فارسی خلاصه فیلم داستان فیلم درباره رئیس پولدار یک شرکت کشتیرانی می باشد که کشتی هایش بعد از رفتن به
مثلث برمودا ناپدید میشوند و بدلیل اینکه متضرر شده است، دنبال کسانی
میگردد که بتوانند دلیل گم شدن کشتی ها را پیدا کنند و...برای دانلود فیلم   به ادامه مطلب مراجعه کنید[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Triangle 2005 با دوبله فارسی  

فیلم the triangle دوبله فارسی خلاصه فیلم داستان فیلم درباره رئیس پولدار یک شرکت کشتیرانی می باشد که کشتی هایش بعد از رفتن به
مثلث برمودا ناپدید میشوند و بدلیل اینکه متضرر شده است، دنبال کسانی
میگردد که بتوانند دلیل گم شدن کشتی ها را پیدا کنند و...برای دانلود فیلم   به ادامه مطلب مراجعه کنید[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Triangle 2005 با دوبله فارسی  

فیلم the triangle دوبله فارسی خلاصه فیلم داستان فیلم درباره رئیس پولدار یک شرکت کشتیرانی می باشد که کشتی هایش بعد از رفتن به
مثلث برمودا ناپدید میشوند و بدلیل اینکه متضرر شده است، دنبال کسانی
میگردد که بتوانند دلیل گم شدن کشتی ها را پیدا کنند و...برای دانلود فیلم   به ادامه مطلب مراجعه کنید[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Triangle 2005 با دوبله فارسی  

فیلم the triangle دوبله فارسی خلاصه فیلم داستان فیلم درباره رئیس پولدار یک شرکت کشتیرانی می باشد که کشتی هایش بعد از رفتن به
مثلث برمودا ناپدید میشوند و بدلیل اینکه متضرر شده است، دنبال کسانی
میگردد که بتوانند دلیل گم شدن کشتی ها را پیدا کنند و...برای دانلود فیلم   به ادامه مطلب مراجعه کنید[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Triangle 2005 با دوبله فارسی  

فیلم the triangle دوبله فارسی خلاصه فیلم داستان فیلم درباره رئیس پولدار یک شرکت کشتیرانی می باشد که کشتی هایش بعد از رفتن به
مثلث برمودا ناپدید میشوند و بدلیل اینکه متضرر شده است، دنبال کسانی
میگردد که بتوانند دلیل گم شدن کشتی ها را پیدا کنند و...برای دانلود فیلم   به ادامه مطلب مراجعه کنید[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Triangle 2005 با دوبله فارسی  

فیلم the triangle دوبله فارسی خلاصه فیلم داستان فیلم درباره رئیس پولدار یک شرکت کشتیرانی می باشد که کشتی هایش بعد از رفتن به
مثلث برمودا ناپدید میشوند و بدلیل اینکه متضرر شده است، دنبال کسانی
میگردد که بتوانند دلیل گم شدن کشتی ها را پیدا کنند و...برای دانلود فیلم   به ادامه مطلب مراجعه کنید[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Triangle 2005 با دوبله فارسی  

فیلم the triangle دوبله فارسی خلاصه فیلم داستان فیلم درباره رئیس پولدار یک شرکت کشتیرانی می باشد که کشتی هایش بعد از رفتن به
مثلث برمودا ناپدید میشوند و بدلیل اینکه متضرر شده است، دنبال کسانی
میگردد که بتوانند دلیل گم شدن کشتی ها را پیدا کنند و...برای دانلود فیلم   به ادامه مطلب مراجعه کنید[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دانلود سریال The Triangle 2005 با دوبله فارسی  

فیلم the triangle دوبله فارسی خلاصه فیلم داستان فیلم درباره رئیس پولدار یک شرکت کشتیرانی می باشد که کشتی هایش بعد از رفتن به
مثلث برمودا ناپدید میشوند و بدلیل اینکه متضرر شده است، دنبال کسانی
میگردد که بتوانند دلیل گم شدن کشتی ها را پیدا کنند و...برای دانلود فیلم   به ادامه مطلب مراجعه کنید[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

گوگل AI Camera Shotots شما چه چیزی می خواهید  

گوگل هم اکنون خریداری کنیدهر زمانی که دستگاه جدیدی برای دست زدن به حیات وجود دارد ( GoPro ، Spectacles جدید Snap )، من هیجان زده می شوم، تعجب می کنم که چگونه می توانم ثابت بمانم پس از تبدیل شدن به Instagram معروف. در عوض، من از آن برای یک هفته استفاده می کنم، از همه ی فیلم ها خسته می شوم، و سپس آن را به کشو فن آوری منحصر به فرد من معرفی کنید.داستان مربوطهبهترین ویژگی گوگل کم چه چیزی انجام نمی دهداما بر خلاف این دوربینها، کلیپهای Google (از

ادامه مطلب  

lisa  

لیسا1990Gary Shermanداستان فیلم:دختر نوجوانی به نام لیسا  به همراه مادرش زندگی می گذراند مادرش به خاطر سن کم دخترش او را از ارتباط با پسرها منع می کند اما لیسا گوش به این حرفها نمی دهد او دوست صمیمی به نام ویکی دارد که این دو دوست در کل   تفریحشان اینست که  با شوخی و   و مزاحم تلفنی سر به سر  پسرهای بزرگتر از خود بگذارند و از این کار  لذت می برند تا اینکه یک شب در راه برگشت از فروشگاه، لیسا با پسر جوان و خوشتیپی به نام ریچارد اتفاقی ب

ادامه مطلب  

lisa  

لیسا1990Gary Shermanداستان فیلم:دختر نوجوانی به نام لیسا  به همراه مادرش زندگی می گذراند مادرش به خاطر سن کم دخترش او را از ارتباط با پسرها منع می کند اما لیسا گوش به این حرفها نمی دهد او دوست صمیمی به نام ویکی دارد که این دو دوست در کل   تفریحشان اینست که  با شوخی و   و مزاحم تلفنی سر به سر  پسرهای بزرگتر از خود بگذارند و از این کار  لذت می برند تا اینکه یک شب در راه برگشت از فروشگاه، لیسا با پسر جوان و خوشتیپی به نام ریچارد اتفاقی ب

ادامه مطلب  

lisa  

لیسا1990Gary Shermanداستان فیلم:دختر نوجوانی به نام لیسا  به همراه مادرش زندگی می گذراند مادرش به خاطر سن کم دخترش او را از ارتباط با پسرها منع می کند اما لیسا گوش به این حرفها نمی دهد او دوست صمیمی به نام ویکی دارد که این دو دوست در کل   تفریحشان اینست که  با شوخی و   و مزاحم تلفنی سر به سر  پسرهای بزرگتر از خود بگذارند و از این کار  لذت می برند تا اینکه یک شب در راه برگشت از فروشگاه، لیسا با پسر جوان و خوشتیپی به نام ریچارد اتفاقی ب

ادامه مطلب  

lisa  

لیسا1990Gary Shermanداستان فیلم:دختر نوجوانی به نام لیسا  به همراه مادرش زندگی می گذراند مادرش به خاطر سن کم دخترش او را از ارتباط با پسرها منع می کند اما لیسا گوش به این حرفها نمی دهد او دوست صمیمی به نام ویکی دارد که این دو دوست در کل   تفریحشان اینست که  با شوخی و   و مزاحم تلفنی سر به سر  پسرهای بزرگتر از خود بگذارند و از این کار  لذت می برند تا اینکه یک شب در راه برگشت از فروشگاه، لیسا با پسر جوان و خوشتیپی به نام ریچارد اتفاقی ب

ادامه مطلب  

lisa  

لیسا1990Gary Shermanداستان فیلم:دختر نوجوانی به نام لیسا  به همراه مادرش زندگی می گذراند مادرش به خاطر سن کم دخترش او را از ارتباط با پسرها منع می کند اما لیسا گوش به این حرفها نمی دهد او دوست صمیمی به نام ویکی دارد که این دو دوست در کل   تفریحشان اینست که  با شوخی و   و مزاحم تلفنی سر به سر  پسرهای بزرگتر از خود بگذارند و از این کار  لذت می برند تا اینکه یک شب در راه برگشت از فروشگاه، لیسا با پسر جوان و خوشتیپی به نام ریچارد اتفاقی ب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >